witte berg

Boven witte grijns van spokende kraters
met zwaveldamp en gloed van vuursprankelende draken
verduistert de nevelomkringde maan

uilen als vlerkende berggeesten krassen
dreigen met vervloeking en verdelging

uit valleien spiralen magische zangen
van jonge vrouwen door de zee gezuiverd en geheiligd
priesteressen met in hun offer-handen
de extase van de dageraad

Reacties