voor geen andere en betere wereld

Je kwam mij voor
als hoeksteen van een
maatschappij van letteren
en lemen hutten
(voor we onze handen
in mekaar vouwden
en nog meer
om slapen te gaan)

maar zelfs het aanwenden
van al uw boekdrukkunsten
zal mij niet aanzetten
schuldig te pleiten

je bent zo onbeschaamd geworden
dat je openlijk
met huichel leurt

in je waardeschalen liggen
druiven te rotten
distels te groeien
vogels te ruiven

je floraliën
zijn zwarte vleiersorgieën
en je organen stinken
naar sterke drank en
decency

je argusogen doen mij minstens
denken en huiveren aan
katten kandeleers en kamerheren

op je pornografische avonden
durf je slechts en bij voorkeur
oude nonnen in hun blote zetten

je lustgevoelens zijn van turf
vogelmest zuur en zuivel

er wordt zwart gespookt
je gedachten dachten nachten na
je tranen lekten in mijnschachten

Reacties