verhouding

Bij elk treffen opnieuw
bij wijze van kennismaking
begluren we mekaar vanop afstand

achterdochtig als dieven
schattend mekaars kracht
scherpzinnigheid en sluwte

wie zal er vanavond
bedrogen worden

wennend stilaan aan mekaars
aanwezigheid en klederen
zullen we onze hartstochten
immer even opgezweept
weer in de rug neerschieten

je bent weer prachtig vandaag
je reukzin is niet te foppen
je zal vannacht waarschijnlijk niet
licht om de tuin worden geleid

wie ben je dat je harteloos
de dingen onderwerpen wil
wie ben je vrouw dat je
je meten wil met een heer

je staat je man
je militarizeert naakt
je kunsten
je plundert voortreffelijk
zoenend

je vraagt erom

Reacties

Een reactie posten